Lauten Audio Oceanus LT-381 Tube Condenser Microphone

50.000.000,00 ₫
SKU
LALT381

The Lauten Audio LT-381 Large-diaphragm condenser microphone is great for capturing vocals, and its multiple pickup patterns provide a range of stellar sounds.

Thông tin thêm
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh120dB đến 130dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim, Hình Tròn, Hình Số 8
Mọi Người Cũng Xem