Lauten Audio LS-208 Front-Address Condenser Microphone

15.000.000 ₫
Hết hàng
Chỉ còn 0
SKU
LALS208

The Lauten Audio LS-208 is a professional front-address large diaphragm condenser voice and instrument microphone that brings brilliance and expressiveness to broadcast, sound reinforcement, podcasting, and studio recording.

Thêm thông tin
Ngõ Kết NốiXLR
Kích Thước Màng DungLớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh130dB đến 140dB
Loại MicrophoneCondenser
Mono/StereoMono
Búp HướngHình Tim