CÓ THỂ BẠN THÍCH
Manley Reference Gold Tube Microphone
Manley Reference Gold Tube Microphone

Lauten Audio LS-208 Front-Address Condenser Microphone

15.000.000,00 ₫

Liên hệ

SKU
LALS208

The Lauten Audio LS-208 is a front-address large-diaphragm condenser mic that excels in studio, broadcast, and live applications alike.

Thông tin thêm
Ngõ Kết Nối XLR
Kích Thước Màng Dung Lớn ( Trên 19mm)
Giới Hạn Áp Lực Âm Thanh 130dB đến 140dB
Loại Microphone Condenser
Mono/Stereo Mono
Búp Hướng Hình Tim