Lauten Audio LA-320 Tube Condenser Microphone

15.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 15 giờ14 phút!

SKU
LA320

Lauten Audio's Series Black LA-320 is a versatile large-diaphragm vacuum tube condenser mic you'll find ideal for recording just about any source.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM