Lauten Audio Eden LT-386 Tube Condenser Microphone

99.000.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ36 phút!

SKU
LALT386

The LT-386 is for discerning recordists in search of the most diverse and useful studio vacuum tube microphone.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM