Hosa Y Cable 1/4" TS to Dual 1/4" TSF

130.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 14 giờ45 phút!

SKU
HSYPP-111

This cable is designed to duplicate a mono signal.

Thông tin thêm
Kết NốiTRS - TRS