Hosa Y Cable 1/4" TS to Dual 1/4" TS

210.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ56 phút!

SKU
CYP-105

It may be used to connect an unbalanced phone output to two unbalanced phone inputs.

Thông tin thêm
Kết Nối TS - TS