Hosa Y Cable 1/4" TRS to Dual 1/4" TRSF

175.000,00 ₫
SKU
YPP-118

It is ideal for use as a headphone adaptor, adapting one headphone jack to two headphones.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.