Hosa USB 2.0 4-Port Hub

360.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 5 giờ42 phút!

SKU
USH-204

The USH-204 USB 2.0 Hub is used to connect up to four devices to a single computer USB port.