Hosa TRACKLINK USB Interface MIDI I/O to USB Type A

580.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ59 phút!

SKU
USM-422

The TRACKLINK MIDI to USB Interface makes it easy to connect your keyboard, drum machine, or other MIDI device directly to your computer.

Thông tin thêm
Kết Nối5-pin DIN - USB
Chiều Dài1.8m