Hosa TRACKLINK USB Interface MIDI I/O to USB Type A

1.112.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 19 giờ1 phút!

SKU
USM-422

The TRACKLINK MIDI to USB Interface makes it easy to connect your keyboard, drum machine, or other MIDI device directly to your computer.