Hosa Stereo Interconnect 3.5mm TRS to Right-angle 3.5mm TRS

160.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ25 phút!

SKU
HSCMM-110R

This cable is designed to interconnect mobile devices with mini stereo phone jacks.

Thông tin thêm
Balanced
Kết Nối1/8" - 1/8"
Chiều Dài3m