Hosa Stage Box Snake 8 XLR Sends & 4 TRS Returns

4.500.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ28 phút!

SKU
HSSH-8X4-25

Offering an incredible price-to-performance ratio, Hosa’s Pro-Conex Stage Box Snakes are an incredible value!

Thông tin thêm
Chiều Dài7.6m