Hosa Stage Box Snake 16 XLR Sends & 4 TRS Returns

Từ 5.200.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ31 phút!

SKU
SH-16X4

Offering an incredible price-to-performance ratio, Hosa’s Pro-Conex Stage Box Snakes are an incredible value!