Hosa Stage Box Snake 12 XLR Sends & 4 TRS Returns

Từ 19.500.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 9 giờ12 phút!

Chỉ còn %1
SKU
SH-12X4

Offering an incredible price-to-performance ratio, Hosa’s Pro-Conex Stage Box Snakes are an incredible value!