Hosa Sidekick Passive DI Box 1/4" TS to XLR3M

975.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 12 phút!

SKU
DIB-443

The Sidekick Passive DI Box by Hosa Technology makes it easy to connect your guitar, bass, or keyboard directly to a mixing console!