Hosa Pro Stereo Breakout REAN 3.5mm TRS to Dual 1/4" TS

360.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ32 phút!

SKU
HMP-010Y

It is ideal for connecting a portable media player, laptop, or similar device to a mixing console.

Thông tin thêm
Kết Nối1/8" - TS
Chiều Dài3m