Hosa Pro Fiber Optical Cable Toslink to Same

600.000,00 ₫
SKU
OPM-305

This cable is designed to interconnect digital audio components with Toslink jacks.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.