Hosa Pro Balanced Interconnect REAN XLR3F to XLR3M

Từ 190.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ29 phút!

SKU
HSHXX

This cable is designed to connect gear with XLR outputs to gear with XLR inputs.

Thông tin thêm
Balanced
Kết NốiXLR - XLR