Hosa Pro Balanced Interconnect REAN XLR3F to 1/4" TRS

Từ 210.000,00 ₫
SKU
HXS

This cable is designed to connect gear with XLR outputs to gear with balanced phone inputs.

Thông tin thêm
Balanced
Kết NốiXLR - TRS
Mọi Người Cũng Xem