Hosa Pro Balanced Interconnect REAN 1/4" TRS to Same

Từ 210.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ52 phút!

SKU
HSHSS

This cable is designed to interconnect pro audio gear with balanced phone jacks.

Thông tin thêm
Balanced
Kết NốiTRS - TRS