Hosa Power Extension Y Cable Dual NEMA 5-15R to NEMA 5-15P

Từ 350.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ20 phút!

Chỉ còn %1
SKU
YAC

This cable is designed to connect two power cords into a single outlet.