Hosa Power Cord Piggyback IEC C13 to NEMA 5-15P

270.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ25 phút!

SKU
HSPWD-402

This cable is designed to daisy-chain electrical appliances with IEC C14 inlets.

Thông tin thêm
Chiều Dài0.6m