Hosa Patch Bay XLR3F to XLR3M

2.800.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 11 giờ47 phút!

SKU
PDR-369

It is ideal for making rear-panel microphone mixer inputs easier to reach.