Hosa Patch Bay XLR3F to XLR3M

2.400.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 7 giờ18 phút!

SKU
PDR-369

It is ideal for making rear-panel microphone mixer inputs easier to reach.