Hosa Patch Bay XLR3F to XLR3M

2.800.000,00 ₫
SKU
PDR-369

It is ideal for making rear-panel microphone mixer inputs easier to reach.

Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.