Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Hosa Momentary Selectable Footswitch

470.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 8 giờ40 phút!

SKU
HSFSC-604

The FSC-604 footswitch by Hosa Technology is an incredible value.