Hosa MIDI Coupler 5-pin DIN to Same

120.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ15 phút!

SKU
HSGMD-108

This adaptor is designed to couple MIDI cables.

Thông tin thêm
Kết Nối5-pin DIN - 5-pin DIN