Hosa MIDI Cable 5-pin DIN to Same

248.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 15 giờ59 phút!

SKU
MID-310BK

This cable is designed to interconnect MIDI devices.