Hosa Microphone Windscreen

60.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 10 giờ50 phút!

SKU
MWS-225

The Hosa Microphone Windscreen is ideal for ball-style microphones.