Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Hosa Microphone Windscreen

60.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ0 phút!

SKU
HSMWS-225

The Hosa Microphone Windscreen is ideal for ball-style microphones.