Hosa MHD-3 5/8" Male to 3/8" Female Microphone Thread Adapter

44.500,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 7 giờ49 phút!

SKU
MHD3