Hosa Little Bro' Sub Snake 8 x XLR Sends No Returns

2.360.000,00 ₫
SKU
SH-8X0-25

The Little Bro’ 8-Channel Sub Snake is designed to take eight microphone signals to a mixing console with minimal clutter.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.