Hosa Little Bro' Sub Snake 6 x XLR Sends 2 x 1/4" TRS Returns

2.510.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 15 giờ16 phút!

SKU
SH-6X2-30

It is ideal for the basic microphone setup and headphone mix of a small group.