Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Hosa Latching Footswitch

700.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 4 giờ4 phút!

SKU
HSFSC-501

Designed for guitar amp channel switching and other electronic applications.