Giảm 5% cho toàn đơn hàng với mã OFF5 !

Hosa Insert Cable 1/4" TRS to Dual 1/4" TS

200.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 8 giờ36 phút!

SKU
HSSTP-202

This cable is designed to connect a channel insert on a mixing console to an effects processor with unbalanced phone jacks.

Thông tin thêm
Chiều Dài2m