Hosa Insert Cable 1/4" TRS to Dual 1/4" TS

200.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 8 giờ47 phút!

SKU
HSSTP-202

This cable is designed to connect a channel insert on a mixing console to an effects processor with unbalanced phone jacks.

Thông tin thêm
Chiều Dài2m