Hosa Input Attenuator XLR3F to XLR3M

908.000,00 ₫
SKU
ATT-448

This adaptor is designed to add attenuation to a dynamic microphone.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.