Hosa Input Attenuator XLR3F to XLR3M

620.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ23 phút!

SKU
HSATT-448

This adaptor is designed to add attenuation to a dynamic microphone.

Thông tin thêm
Kết NốiXLR - XLR