Hosa Impedance Transformer XLR3F to 1/4" TS (6")

740.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ9 phút!

SKU
HSMIT-176

This adaptor is designed to match 200R output impedance to 50K input impedance.

Thông tin thêm
Kết NốiXLR - TS