Hosa Impedance Transformer 1/4" TSF to XLR3M

726.000,00 ₫
SKU
MIT-129

It is ideal for connecting a hi-Z instrument to a microphone input.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.