Hosa Headphone Adaptor 3.5mm TRS to 1/4" TRS

90.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ11 phút!

SKU
HSGHP-105

This adaptor is designed to adapt a mini stereo phone plug to a stereo phone jack.

Thông tin thêm
Kết Nối1/8" - TRS