Hosa Ground Lifter XLR3F to XLR3M

210.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ27 phút!

SKU
HSGLT-255

This adaptor is designed to eliminate interference associated with ground loops.

Thông tin thêm
Kết NốiXLR - XLR