Hosa Goby Labs Microphone Sanitizer

240.000,00 ₫
SKU
GLS-104

This easy-to-use spray kills 99.99% of germs that cause odors on microphones and gear - even hands and skin!

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.