Hosa Gender Changer XLR3F to Same

240.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 14 giờ30 phút!

SKU
HSGXX-145

This adaptor is designed to change an XLR output into an XLR input.

Thông tin thêm
Kết NốiXLR - XLR