Hosa Footswitch Guitar-style Dual-latching

771.000,00 ₫
SKU
FSC-385

A latching footswitch is designed for guitar amp channel switching, signal processor on-off switching, and similar electronic device functions.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.