Hosa Dual MIDI Cable 5-pin DIN to Same

300.000,00 ₫

Còn hàng

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ1 phút!

SKU
MID-203

This cable is designed to interconnect MIDI devices.

Thông tin thêm
Kết Nối5-pin DIN - 5-pin DIN
Chiều Dài3m