Hosa DTM-804 8-channel DB25 to XLR Male Snake - 4m

1.250.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ56 phút!

SKU
DTM-804