Hosa Drive Bluetooth Audio Receiver

1.180.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 17 giờ41 phút!

SKU
IBT-300

The Hosa Drive Bluetooth® Audio Receiver is designed to add wireless capabilities to a car audio system, mixing console, or other playback device.