Hosa CAIG DeoxIT Contact Cleaner

450.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 13 giờ11 phút!

SKU
D5S-6

More than a contact cleaner, DeoxIT chemically improves electrical connections.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM