Hosa Balanced Snake XLR3F to DB25

1.480.000 ₫

In stock

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 15 giờ14 phút!

SKU
HSDTF-803

It is ideal for use with mixing consoles, patch bays, and multitrack recorders.

Thông tin thêm
Chiều Dài3m