Hosa Balanced Snake DB25 to XLR3M

1.330.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 22 giờ6 phút!

SKU
DTM-803

It is ideal for use with mixing consoles, patch bays, and multitrack recorders.

Thông tin thêm
Chiều Dài3m