Hosa Balanced Interconnect 1/4" TRS to Right-angle 1/4 in TRS-10'

267.000,00 ₫
SKU
CSS-110R

This cable is designed to interconnect pro audio gear with balanced phone jacks.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.