Heritage Audio MCM-8 Mixer Enclosure for 500 Series

34.900.000 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 23 giờ57 phút!

SKU
HEMCM8

The Heritage Audio MCM-8 Mixer is an enclosure for up to 8 lunchbox style 500 series modules, both from Heritage and other manufacturers.

Thông tin thêm
Số Lượng Khe Cắm8