Heritage Audio BT-500 Bluetooth Streaming Module

5.000.000,00 ₫
SKU
HEBT500

A client wants to show you a demo track on their phone. Do you have a way to get their music into your studio playback system? The Heritage Audio BT-500 solves problems like this without messy cables and adapters.

MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM
Đây là gì? Kiểm tra " "Ghi Nhớ tôi"" để truy cập vào giỏ hàng của bạn trên máy tính này ngay cả khi bạn không đăng nhập.