Heritage Audio 73 JR II Mic Preamp DI in 500 Series Format

23.900.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 18 giờ35 phút!

SKU
HA73JRII