Black Lion Audio T4BLA Opto Element

2.900.000,00 ₫

Số lượng hạn chế

Vận chuyển hôm nay nếu đặt hàng trong 14 giờ22 phút!

SKU
T4BLA

Black Lion Audio T4BLA Opto Element Compatibility:

 • Anthony DeMaria Labs: ADL1000
 • Anthony DeMaria Labs: ADL1500
 • Audioscape: Opto Compressor
 • IGS: One leveling Amplifier
 • Golden Age Project: Comp2A
 • Golden Age Project: Comp3A
 • Klark Teknik: KT2A
 • Shadow Hills Industries: Mastering Compressor
 • Stam Audio: SA2A
 • Stam Audio: SA23+
 • Universal Audio: LA2A
 • Universal Audio: LA3A
 • Warm Audio: WA2A
MỌI NGƯỜI CŨNG QUAN TÂM